Ceník

                 1 trénink - 1 osoba , 60 min  ...........................................   600 kč
 
                1 trénink - 2 osoby , 60 min  ............................................  800 kč
 
 
                 Permanentky :
 
                 10 tréninků - 1 osoba  ..............................................   5.000 kč (platnost 3 měsíce)
 
                 10 tréninků - 2 osoby   ............................................    7.000 kč (platnost 3 měsíce)
 
 
                  15 tréninků - 1 osoba  .............................................    6.600 kč (platnost 5 měsíců)
 
                  15 tréninků - 2 osoby  .............................................    9.600 kč (platnost 5 měsíců)
 
 
                   Tréninkový plán  ..................................     400 kč
 
                   Jídelníček          ..................................    1.000 kč
 
                   Konzultace 60 min  .............................      500 kč
 
Smluvní podmínky :
- cvičební lekce s trenérem musí být zrušena nejpozději 24h předem, jinak lekce klientovi propadá, to stejné platí pro trenéra, pokud se nejpozději 24h předem klientovi neomluví, získává klient tréninkovou lekci zdarma
- platnost zakoupených jednorázových tréninků je 3 měsíce
- platba permanentek je vždy předem či nejpozději první tréninkovou hodinu
- vrácení platby při odstoupení předplacené permanentky v období její platnosti, odečítají se klientovi vyčerpané tréninky v plné výši, to zn.600kč za 1 trénink,dle vyčerpaných tréninků se vrátí klientovi alikvotní část
-samozřejmé vystavení dokladu o zaplacení či faktury